Enda mer teknisk

Skjønner ikke maken.
Plutselig er det skrift igjen i de øverste to blokker på høyre sidebar. Wtf….*grr*. Hater når ting plutselig funker og jeg vet ikke HVORFOR!

Endret noe i skriftstørrelser, body-tekst til 80% – det var altfor stor før – og tilpasset størrelse på meny-en og i sidebaren.

Fant ut at jeg mangler favicon i IE, men ikke i firefox.

Rettet noen skrivefeil ‚om meg‘.

Lastet plug-in ‚cleanup-wordpress‘, dermed blir det enkelt å slette tusenvis av reviderte innlegg.